Privacy Statement

In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy. Dit privacy statement hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 12 februari 2020.

Contactgegevens                                                                               
TrophyXL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

TrophyXL
Fellenoord 200, Unit 4.1
5611ZC Eindhoven
Nederland
BTW nummer: NL858306244B01
Tel. nr.: +31 (0)40 209 10 29
www.trophyxl.com
info@trophyxl.com

TrophyXL verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
TrophyXL verwerkt onder andere de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, adres, plaats, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens met het oog op het uitvoeren of ontvangen van leveringen, diensten en bestellingen/orders;
 • Gegevens voor het onderhouden van contact;
 • Alle andere persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden;

Doeleinden
TrophyXL verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verwerken en uitvoeren van bestellingen/orders;
 • Het uitvoeren of ontvangen van leveringen, diensten en bestellingen/orders;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de klant;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat TrophyXL hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het onderhouden van contact met klanten en leveranciers.
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Het voeren van een administratie;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Direct marketing doeleinden;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij in het kader van onze activiteiten uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren zoals een fulfilment bedrijf, transportbedrijf of postdienst.
 • verstrekking van persoonsgegevens aan derden indien TrophyXL aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
 • de web analytics tool Google Analytics.
 • externe leveranciers van diensten aan TrophyXL zoals een datacenter waar data worden ondergebracht of een deurwaarder.

TrophyXL zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden door TrophyXL niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
TrophyXL zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in dit privacy statement heeft genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat TrophyXL zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft TrophyXL passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Het gaat om de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van uw cookie voorkeur.

Analytische cookies 
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende dienst:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Uw rechten
U heeft het recht om TrophyXL een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u TrophyXL verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over dit privacy statement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@trophyxl.com
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TrophyXL, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming
TrophyXL maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering.

Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 12 februari 2020.

TrophyXL kan dit privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Shall we send you a message when we have discounts available?

Remind me later

Thank you! Please check your email inbox to confirm.

Oops! Notifications are disabled.